Felhasználási feltételek

ELFOGADOM A JOGI FELTÉTELEINKET

Mi vagyunk ("Vállalat", "mi", "minket" vagy "miénk").

Mi üzemeltetjük a weboldalt (a "Webhely"), valamint minden egyéb kapcsolódó terméket és szolgáltatást, amely hivatkozik ezekre a jogi feltételekre (a "Jogi feltételek") vagy hivatkozik rájuk (együttesen: "Szolgáltatások").

__________

Felveheti velünk a kapcsolatot e-mailben a [email protected] címen vagy postai úton a Budapest, Budafoki út 111-113, 1117 Magyarország címen.

A jelen Jogi feltételek jogilag kötelező érvényű megállapodást képeznek Ön között, akár személyesen, akár egy jogi személy nevében ("Ön"), valamint a Szolgáltatások Ön általi elérésére és használatára vonatkozóan. Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatások elérésével elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek ismeri el ezeket a Jogi feltételeket. HA NEM ÉRT EGYET EZEKKEL A JOGI FELTÉTELEKKEL, AKKOR KIFEJEZETTEN TILOS A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA, ÉS AZONNAL ABBA KELL HAGYNIA A HASZNÁLATOT.

Előzetesen értesítjük Önt az Ön által használt Szolgáltatások bármilyen tervezett változásáról. A módosított Jogi feltételek akkor lépnek hatályba, amikor [email protected] közzéteszi vagy értesíti Önt, az e-mailben leírtak szerint. Ha a módosítások hatályba lépése után továbbra is használja a Szolgáltatásokat, azzal magára nézve kötelezőnek fogadja el a módosított feltételeket.

Javasoljuk, hogy nyomtassa ki a jelen Jogi feltételek egy példányát.

TARTALOMJEGYZÉK

1. SZOLGÁLTATÁSAINK 2. SZELLEMI TULAJDONJOGOK 3. FELHASZNÁLÓI KÉPVISELETEK 4. FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ 5. TERMÉKEK 6. VÁSÁRLÁSOK ÉS FIZETÉS 7. VISSZAKÜLDÉSI/VISSZATÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT 8. SZOFTVER 9. TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK 10. FELHASZNÁLÓ ÁLTAL LÉTREHOZOTT HOZZÁJÁRULÁSOK 11. HOZZÁJÁRULÁSI ENGEDÉLY 12. A FELÜLVIZSGÁLATOK IRÁNYELVEI 13. KÖZÖSSÉGI MÉDIA 14. HARMADIK FELEK WEBOLDALAI ÉS TARTALMA 15. SZOLGÁLTATÁSOK KEZELÉSE 16. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 17. A DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) KÖZLEMÉNYE ÉS POLITIKÁJA 18. IDŐTARTAM ÉS FELMONDÁS 19. MÓDOSÍTÁSOK ÉS MEGSZAKÍTÁSOK 20. IRÁNYADÓ JOG 21. VITARENDEZÉS 22. KORREKCIÓK 23. JOGI NYILATKOZAT 24. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA 25. KÁRTALANÍTÁS 26. FELHASZNÁLÓI ADATOK 27. ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ, TRANZAKCIÓK ÉS ALÁÍRÁSOK 28. KALIFORNIAI FELHASZNÁLÓK ÉS LAKOSOK 29. VEGYES RENDELKEZÉSEK 30. KAPCSOLAT

1. SZOLGÁLTATÁSAINK

A Szolgáltatások használata során megadott információkat nem szánjuk terjesztésre vagy felhasználásra olyan joghatóságban vagy országban élő természetes vagy jogi személy vagy szervezet számára, ahol az ilyen terjesztés vagy használat ellentétes lenne a törvényekkel vagy rendeletekkel, vagy amely bármilyen regisztrációs követelményt vonna maga után az adott joghatóságban vagy országban. Ennek megfelelően azok a személyek, akik úgy döntenek, hogy más helyekről férnek hozzá a Szolgáltatásokhoz, ezt saját kezdeményezésükre teszik, és kizárólag felelősek a helyi jogszabályok betartásáért, ha és amilyen mértékben a helyi jogszabályok alkalmazandók.

A Szolgáltatásokat nem úgy alakítottuk ki, hogy megfeleljenek az iparág-specifikus szabályozásoknak (az egészségbiztosítás hordozhatóságáról és elszámoltathatóságáról szóló törvény (HIPAA), a szövetségi információbiztonsági menedzsmentről szóló törvény (FISMA) stb.), ezért ha az Ön interakcióira ilyen törvények vonatkoznak, akkor nem használhatja a Szolgáltatásokat. Nem használhatja a Szolgáltatásokat olyan módon, amely sérti a Gramm-Leach-Bliley törvényt (GLBA).

2. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

Szellemi tulajdonunk

Mi vagyunk a Szolgáltatásainkhoz fűződő összes szellemi tulajdonjog tulajdonosa vagy engedélyese, beleértve a Szolgáltatásokban található összes forráskódot, adatbázist, funkciót, szoftvert, webhelytervet, hangot, videót, szöveget, fényképet és grafikát (együttesen a "Tartalom"), valamint az azokban található védjegyeket, szolgáltatási védjegyeket és logókat (a "Védjegyek").

Tartalmainkat és Védjegyeinket szerzői jogi és védjegytörvények (és számos más szellemi tulajdonjogi és tisztességtelen versenyre vonatkozó törvény) és egyezmény védi az Egyesült Államokban és világszerte.

A Tartalom és a Védjegyek a Szolgáltatásokban vagy azokon keresztül "ADOTT ÁLLAPOTBAN" érhetők el, kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú vagy belső üzleti célra.

Szolgáltatásaink Ön általi használata

Amennyiben Ön betartja a jelen Jogi feltételeket, beleértve az alábbi "TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK" című szakaszt is, nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható licencet adunk Önnek a következőkre: hozzáférés a Szolgáltatásokhoz; és nem töltheti le vagy nyomtathatja ki a Tartalom bármely olyan részének másolatát, amelyhez megfelelően hozzáfért. kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú használatra vagy belső üzleti célra.

A jelen szakaszban vagy a Jogi feltételeinkben máshol meghatározottak kivételével a Szolgáltatások egyetlen része, egyetlen Tartalom vagy Védjegy sem másolható, sokszorosítható, összesíthető, újra közzétehető, feltölthető, közzétehető, nyilvánosan megjeleníthető, kódolható, lefordítható, továbbítható, terjeszthető, értékesíthető, licencelhető vagy más módon hasznosítható bármilyen kereskedelmi célra kifejezett előzetes írásbeli engedélyünk nélkül.

Ha a jelen szakaszban vagy a Jogi feltételeinkben máshol meghatározottaktól eltérő módon kívánja használni a Szolgáltatásokat, a Tartalmat vagy a Védjegyeket, kérjük, küldje el kérését a következő címre: [email protected]. Ha valaha is engedélyt adunk Önnek Szolgáltatásaink vagy Tartalmaink bármely részének közzétételére, sokszorosítására vagy nyilvános megjelenítésére, meg kell jelölnie minket, mint a Szolgáltatások, Tartalom vagy Védjegyek tulajdonosait vagy licencadóit, és gondoskodnia kell arról, hogy minden szerzői jogi vagy tulajdonjogi értesítés megjelenjen vagy látható legyen a Tartalmunk közzététele, sokszorosítása vagy megjelenítése során.

Fenntartunk minden olyan jogot, amelyet kifejezetten nem biztosítunk Önnek a Szolgáltatásokban, a Tartalmakban és a Védjegyekben.

Ezen szellemi tulajdonjogok bármilyen megsértése a Jogi feltételek súlyos megsértésének minősül, és a Szolgáltatásaink használatára vonatkozó joga azonnal megszűnik.

Az Ön beadványai és hozzájárulásai

Kérjük, Szolgáltatásaink használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a szakaszt és a "TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK" szakaszt, hogy megértse (a) az Ön által nekünk biztosított jogokat és (b) kötelezettségeket, amikor bármilyen tartalmat tesz közzé vagy tölt fel a Szolgáltatásokon keresztül.

Beküldött anyagok: Azzal, hogy közvetlenül küld nekünk bármilyen kérdést, megjegyzést, javaslatot, ötletet, visszajelzést vagy egyéb információt a Szolgáltatásokkal kapcsolatban ("Beküldött anyagok"), Ön beleegyezik abba, hogy az ilyen Beküldött anyaghoz fűződő összes szellemi tulajdonjogot átruházza ránk. Ön elfogadja, hogy a jelen Elküldött anyag a mi tulajdonunkban áll, és jogosultak vagyunk annak korlátlan felhasználására és terjesztésére bármilyen törvényes kereskedelmi vagy egyéb célra, az Ön elismerése vagy ellentételezése nélkül.

Hozzájárulások: A Szolgáltatások meghívhatják Önt csevegésre, közreműködésre vagy részvételre blogokban, üzenőfalakon, online fórumokon és egyéb funkciókban, amelyek során tartalmakat és anyagokat hozhat létre, küldhet el, tehet közzé, jeleníthet meg, továbbíthat, tehet közzé, terjeszthet vagy sugározhat számunkra vagy a Szolgáltatásokon keresztül, beleértve, de nem kizárólagosan a szöveget, írásokat, videót, hangot, fényképeket, zenét, grafikákat, megjegyzéseket, vélemények, értékelési javaslatok, személyes adatok vagy egyéb anyagok ("Hozzájárulások"). Minden nyilvánosan közzétett Beadványt szintén Hozzájárulásként kell kezelni.

Ön tudomásul veszi, hogy a Hozzájárulásokat a Szolgáltatások más felhasználói is megtekinthetik, és esetleg harmadik felek webhelyein keresztül.

Amikor Hozzájárulásokat teszel közzé, engedélyt adsz nekünk (beleértve a neved, védjegyeid és logóid használatát): Bármely Hozzájárulás közzétételével korlátlan, korlátlan, visszavonhatatlan, örökös, nem kizárólagos, átruházható, jogdíjmentes, teljes mértékben fizetett, az egész világra kiterjedő jogot és licencet biztosít számunkra a következőkre: felhasználás, másolás, sokszorosítás, terjesztés, értékesítés, viszonteladás, közzététel, sugárzás, átnevezés, tárolás, tárolás, nyilvános előadás, nyilvános megjelenítés, újraformázás, fordítás, kivonat (részben vagy egészben), és felhasználni az Ön Hozzájárulásait (beleértve, korlátozás nélkül, az Ön képét, nevét és hangját) bármilyen célra, kereskedelmi, hirdetési vagy egyéb célra, hogy származékos munkákat készítsen az Ön Hozzájárulásaiból, vagy beépítse azokat más művekbe, és allicencbe adja az ebben a szakaszban megadott licenceket. Felhasználásunk és terjesztésünk bármilyen médiaformátumban és médiacsatornán keresztül történhet.

Ez a licenc magában foglalja az Ön nevének, cégnevének és franchise-nevének használatát, valamint az Ön által megadott védjegyek, szolgáltatási védjegyek, kereskedelmi nevek, logók, valamint személyes és kereskedelmi képek használatát.

Ön felelős azért, amit közzétesz vagy feltölt: Azzal, hogy Beküldött anyagokat és/vagy Hozzájárulásokat tesz közzé a Szolgáltatások bármely részén keresztül, vagy a Hozzájárulásokat elérhetővé teszi a Szolgáltatásokon keresztül azáltal, hogy fiókját a Szolgáltatásokon keresztül összekapcsolja bármely közösségi hálózati fiókjával, Ön: megerősíti, hogy elolvasta és egyetért a "TILTOTT TEVÉKENYSÉGEKKEL", és nem tesz közzé, küld el, tesz közzé, tölt fel vagy továbbít a Szolgáltatásokon keresztül semmilyen Elküldött tartalmat, és nem tesz közzé semmilyen törvénytelen, zaklató, gyűlölködő, káros, rágalmazó, obszcén, megfélemlítő, sértő, diszkriminatív, bármely személyt vagy csoportot fenyegető, nyíltan szexuális, hamis, pontatlan, megtévesztő vagy félrevezető Hozzájárulást; az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben lemond minden személyhez fűződő jogáról bármely ilyen Beadványhoz és/vagy Hozzájáruláshoz; garantálja, hogy minden ilyen Elküldött anyag és/vagy Hozzászólás eredeti az Ön számára, vagy hogy rendelkezik az ilyen Beküldött anyagok és/vagy Hozzászólások benyújtásához szükséges jogokkal és engedélyekkel, és hogy teljes felhatalmazással rendelkezik arra, hogy megadja nekünk a fent említett jogokat az Ön Beküldött anyagaival és/vagy Hozzájárulásaival kapcsolatban; és szavatolja és kijelenti, hogy az Ön által Beküldött anyagok és/vagy Hozzájárulások nem minősülnek bizalmas információnak. Kizárólag Ön felelős az Ön által Elküldött anyagokért és/vagy Hozzászólásokért, és kifejezetten beleegyezik abba, hogy megtérít nekünk minden olyan veszteséget, amelyet (a) e szakasz, (b) bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogának vagy (c) az alkalmazandó jogszabályok Ön általi megsértése miatt szenvedhetünk el.

Eltávolíthatjuk vagy szerkeszthetjük az Ön Tartalmát: Bár nem vagyunk kötelesek figyelemmel kísérni a Hozzájárulásokat, jogunkban áll bármikor, értesítés nélkül eltávolítani vagy szerkeszteni bármely Hozzájárulást, ha ésszerű véleményünk szerint az ilyen Hozzájárulások károsak vagy sértik a jelen Jogi feltételeket. Ha eltávolítjuk vagy módosítjuk az ilyen Hozzájárulásokat, felfüggeszthetjük vagy letilthatjuk fiókját, és jelenthetjük Önt a hatóságoknak.

Szerzői jogok megsértése

Tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonjogait. Ha úgy gondolja, hogy a Szolgáltatásokban vagy azokon keresztül elérhető bármely anyag sérti az Ön tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló szerzői jogokat, kérjük, azonnal olvassa el az alábbi "DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) NOTICE AND POLICY" című szakaszt.

3. FELHASZNÁLÓI NYILATKOZATOK

A Szolgáltatások használatával Ön kijelenti és szavatolja, hogy: (1) az Ön által megadott összes regisztrációs információ valós, pontos, aktuális és teljes lesz; (2) Ön fenntartja az ilyen információk pontosságát, és szükség esetén azonnal frissíti ezeket a regisztrációs információkat; (3) Ön cselekvőképes, és vállalja, hogy betartja a jelen Jogi feltételeket; (4) Ön nem kiskorú abban a joghatóságban, ahol lakik; (5) nem fér hozzá a Szolgáltatásokhoz automatizált vagy nem emberi eszközökkel, sem boton, sem szkripten keresztül, sem más módon; (6) nem használja a Szolgáltatásokat semmilyen illegális vagy jogosulatlan célra; és (7) a Szolgáltatások Ön általi használata nem sérti a vonatkozó törvényeket vagy rendeleteket.

Ha valótlan, pontatlan, nem aktuális vagy hiányos adatokat ad meg, jogunkban áll felfüggeszteni vagy megszüntetni fiókját, és megtagadni a Szolgáltatások (vagy azok bármely részének) jelenlegi vagy jövőbeli használatát.

4. FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ

Előfordulhat, hogy regisztrálnia kell a Szolgáltatások használatához. Ön vállalja, hogy jelszavát bizalmasan kezeli, és felelős a fiókja és jelszava minden használatáért. Fenntartjuk a jogot arra, hogy eltávolítsuk, visszaigényeljük vagy megváltoztassuk az Ön által kiválasztott felhasználónevet, ha saját belátásunk szerint úgy ítéljük meg, hogy az adott felhasználónév nem megfelelő, obszcén vagy más módon kifogásolható.

5. TERMÉKEK

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legpontosabban jelenítsük meg a Szolgáltatásokban elérhető termékek színeit, jellemzőit, specifikációit és részleteit. Nem garantáljuk azonban, hogy a termékek színei, jellemzői, specifikációi és részletei pontosak, teljesek, megbízhatóak, aktuálisak vagy egyéb hibáktól mentesek lesznek, és előfordulhat, hogy az elektronikus kijelző nem tükrözi pontosan a termékek tényleges színeit és részleteit. Minden termék a rendelkezésre állás függvénye, és nem tudjuk garantálni, hogy a termékek raktáron lesznek. Fenntartjuk a jogot, hogy bármely terméket bármikor, bármilyen okból megszüntessünk. Az árak minden termék esetében változhatnak.

6. VÁSÁRLÁSOK ÉS FIZETÉS

A következő fizetési módokat fogadjuk el:

 • Vízum
 • Mastercard
 • American Express
 • PayPal

Ön vállalja, hogy aktuális, teljes és pontos vásárlási és fiókadatokat ad meg a Szolgáltatásokon keresztül végrehajtott összes vásárláshoz. Ön vállalja továbbá, hogy haladéktalanul frissíti fiók- és fizetési adatait, beleértve az e-mail-címet, a fizetési módot és a fizetési kártya lejárati dátumát, hogy végrehajthassuk tranzakcióit, és szükség esetén kapcsolatba léphessünk Önnel. A forgalmi adót hozzáadjuk a vásárlások árához, ahogy azt szükségesnek ítéljük. Az árakat bármikor módosíthatjuk.

Ön vállalja, hogy minden díjat a vásárlásaira érvényes árakon és minden vonatkozó szállítási díjon fizet, és felhatalmaz minket arra, hogy a megrendelés leadásakor minden ilyen összeget felszámítsunk a kiválasztott fizetési szolgáltatónak. Fenntartjuk a jogot, hogy kijavítsunk bármilyen hibát vagy hibát az árképzésben, még akkor is, ha már kértük vagy megkaptuk a fizetést.

Fenntartjuk a jogot, hogy elutasítsunk minden, a Szolgáltatásokon keresztül leadott megrendelést. Saját belátásunk szerint korlátozhatjuk vagy törölhetjük a személyenként, háztartásonként vagy megrendelésenként vásárolt mennyiségeket. Ezek a korlátozások magukban foglalhatják az ugyanazon ügyfélszámlán vagy ugyanazon fizetési mód alatt leadott megrendeléseket, valamint az azonos számlázási vagy szállítási címet használó megrendeléseket. Fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk vagy megtiltsuk azokat a megrendeléseket, amelyeket saját megítélésünk szerint kereskedők, viszonteladók vagy forgalmazók adnak le.

7. VISSZAKÜLDÉSI/VISSZATÉRÍTÉSI POLITIKA

Kérjük, vásárlás előtt tekintse át a Szolgáltatásokon közzétett visszaküldési szabályzatunkat.

8. SZOFTVER

A Szolgáltatásainkkal kapcsolatban használt szoftvereket is felhasználhatjuk. Ha az ilyen szoftverhez végfelhasználói licencszerződés ("EULA") tartozik, akkor a szoftver Ön általi használatára az EULA feltételei vonatkoznak. Ha az ilyen szoftverhez nem tartozik EULA, akkor nem kizárólagos, visszavonható, személyes és nem átruházható licencet adunk Önnek az ilyen szoftver kizárólag szolgáltatásainkkal kapcsolatban és a jelen Jogi feltételekkel összhangban történő használatára. Bármely szoftvert és bármely kapcsolódó dokumentációt "ADOTT ÁLLAPOTBAN" bocsátunk rendelkezésre, bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül, korlátozás nélkül ideértve a forgalmazhatóságra, az adott célra való alkalmasságra vagy a jogbitorlás-mentességre vonatkozó hallgatólagos szavatosságot is. Ön elfogad minden olyan kockázatot, amely bármely szoftver használatából vagy teljesítményéből ered. Ön nem sokszorosíthat vagy terjeszthet semmilyen szoftvert, kivéve az EULA-val vagy a jelen Jogi feltételekkel összhangban.

9. TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK

Ön nem érheti el és nem használhatja a Szolgáltatásokat semmilyen más célra, mint amelyre a Szolgáltatásokat elérhetővé tesszük. A Szolgáltatások nem használhatók semmilyen kereskedelmi céllal kapcsolatban, kivéve azokat, amelyeket kifejezetten jóváhagytunk vagy jóváhagytunk.

A Szolgáltatások felhasználójaként Ön vállalja, hogy:

 • Adatok vagy egyéb tartalmak szisztematikus lekérése a Szolgáltatásokból gyűjtemény, összeállítás, adatbázis vagy könyvtár közvetlen vagy közvetett létrehozása vagy összeállítása céljából írásos engedélyünk nélkül.
 • Nem téveszthet meg, nem csalhat meg és nem vezethet félre minket és más felhasználókat, különösen az érzékeny fiókadatok, például a felhasználói jelszavak megszerzésére tett kísérlet során.
 • A Szolgáltatások biztonsággal kapcsolatos funkcióinak megkerülése, letiltása vagy más módon történő megzavarása, beleértve azokat a funkciókat, amelyek megakadályozzák vagy korlátozzák bármely Tartalom használatát vagy másolását, vagy korlátozásokat kényszerítenek ki a Szolgáltatások és/vagy az azokban található Tartalom használatára.
 • Becsmérelni, elhomályosítani vagy más módon károsítani véleményünk szerint minket és/vagy a Szolgáltatásokat.
 • A Szolgáltatásokból szerzett információk felhasználása más személyek zaklatására, bántalmazására vagy károsítására.
 • Nem használja helytelenül támogatási szolgáltatásainkat, és nem küld hamis jelentéseket visszaélésről vagy kötelességszegésről.
 • A Szolgáltatásokat a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak nem megfelelő módon használni.
 • Nem vesz részt a Szolgáltatások jogosulatlan keretezésében vagy összekapcsolásában.
 • Nem tölt fel vagy továbbít (vagy kísérel meg feltölteni vagy továbbítani) vírusokat, trójai falovakat vagy más anyagokat, beleértve a nagybetűk túlzott használatát és a spamelést (ismétlődő szöveg folyamatos közzététele), amely zavarja a Szolgáltatások megszakítás nélküli használatát és élvezetét, vagy módosítja, rontja, megszakítja, megváltoztatja vagy zavarja a Szolgáltatások használatát, jellemzőit, funkcióit, működését vagy karbantartását.
 • A rendszer bármilyen automatizált használata, például szkriptek használata megjegyzések vagy üzenetek küldésére, vagy bármilyen adatbányászat, robot vagy hasonló adatgyűjtő és -kinyerő eszköz használata.
 • Törölje a szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogi értesítést bármely Tartalomról.
 • Próbáljon meg megszemélyesíteni egy másik felhasználót vagy személyt, vagy használja egy másik felhasználó felhasználónevét.
 • Nem tölt fel vagy továbbít (vagy kísérel meg feltölteni vagy továbbítani) olyan anyagot, amely passzív vagy aktív információgyűjtési vagy -továbbítási mechanizmusként működik, korlátozás nélkül beleértve az egyértelmű grafikus adatcsere-formátumokat ("GIF"), az 1×1 pixeleket, a webhibákat, a cookie-kat vagy más hasonló eszközöket (amelyeket néha "kémprogramoknak" vagy "passzív gyűjtési mechanizmusoknak" vagy "pcm-eknek" is neveznek).
 • A Szolgáltatások vagy a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó hálózatok vagy szolgáltatások megzavarása, megszakítása vagy indokolatlan megterhelése.
 • Zaklatni, bosszantani, megfélemlíteni vagy fenyegetni bármely alkalmazottunkat vagy ügynökünket, aki a Szolgáltatások bármely részének nyújtásában vesz részt.
 • Nem kísérli meg megkerülni a Szolgáltatások bármely olyan intézkedését, amelynek célja a Szolgáltatásokhoz vagy a Szolgáltatások bármely részéhez való hozzáférés megakadályozása vagy korlátozása.
 • A Szolgáltatások szoftverének másolása vagy adaptálása, beleértve, de nem kizárólagosan a Flash, PHP, HTML, JavaScript vagy más kódot.
 • Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett esetek kivételével nem fejtheti vissza, nem fejtheti vissza, nem fejtheti szét és nem fejtheti vissza a Szolgáltatásokat alkotó vagy annak részét képező szoftvereket.
 • Kivéve, ha ez a szokásos keresőmotor- vagy internetböngésző-használat eredménye, automatizált rendszert használ, indít el, fejleszt vagy terjeszt, korlátozás nélkül beleértve bármely pókot, robotot, csaló segédprogramot, kaparót vagy offline olvasót, amely hozzáfér a Szolgáltatásokhoz, vagy jogosulatlan parancsfájlt vagy más szoftvert használ vagy indít el.
 • Vásároljon vagy vásároljon ügynököt a Szolgáltatásokon belüli vásárlásokhoz.
 • A Szolgáltatások jogosulatlan használata, beleértve a felhasználók felhasználóneveinek és/vagy e-mail címeinek elektronikus vagy más módon történő gyűjtését kéretlen e-mailek küldése céljából, illetve felhasználói fiókok automatikus eszközökkel vagy hamis ürüggyel történő létrehozását.
 • Nem használja a Szolgáltatásokat a velünk való versenyre irányuló erőfeszítések részeként, vagy más módon használja a Szolgáltatásokat és/vagy a Tartalmat bármilyen bevételtermelő törekvéshez vagy kereskedelmi vállalkozáshoz.
 • A Szolgáltatások használata áruk és szolgáltatások reklámozására vagy eladásra való felkínálására.

10. FELHASZNÁLÓ ÁLTAL LÉTREHOZOTT HOZZÁJÁRULÁSOK

A Szolgáltatások meghívhatják Önt csevegésre, blogokra, üzenőfalakra, online fórumokra és egyéb funkciókra való közreműködésre vagy azokban való részvételre, és lehetőséget biztosíthatnak Önnek tartalom és anyagok létrehozására, beküldésére, közzétételére, megjelenítésére, továbbítására, előadására, közzétételére, terjesztésére vagy sugárzására számunkra vagy a Szolgáltatásokban, beleértve, de nem kizárólagosan a szöveget, írásokat, videókat, hangokat, fényképek, grafikák, megjegyzések, javaslatok, személyes adatok vagy egyéb anyagok (együttesen: "Hozzájárulások"). A hozzászólásokat a Szolgáltatások más felhasználói és harmadik felek webhelyei is megtekinthetik. Mint ilyen, az Ön által továbbított Hozzájárulások nem bizalmasként és nem védettként kezelhetők. Amikor bármilyen Hozzájárulást létrehoz vagy elérhetővé tesz, ezzel kijelenti és szavatolja, hogy:

 • Az Ön Hozzájárulásainak létrehozása, terjesztése, továbbítása, nyilvános megjelenítése vagy előadása, valamint elérése, letöltése vagy másolása nem sérti és nem is fogja sérteni bármely harmadik fél tulajdonjogát, beleértve, de nem kizárólagosan bármely harmadik fél szerzői jogát, szabadalmát, védjegyét, üzleti titkát vagy személyhez fűződő jogait.
 • Ön a létrehozója és tulajdonosa, vagy rendelkezik a szükséges licencekkel, jogokkal, hozzájárulásokkal, engedélyekkel és engedélyekkel ahhoz, hogy minket, a Szolgáltatásokat és a Szolgáltatások más felhasználóit felhatalmazza arra, hogy az Ön Hozzájárulásait a Szolgáltatások és a jelen Jogi feltételek által tervezett bármilyen módon felhasználják.
 • Ön rendelkezik a Hozzájárulásaiban szereplő minden egyes azonosítható személy írásos hozzájárulásával, engedélyével és/vagy engedélyével ahhoz, hogy minden egyes azonosítható személy nevét vagy képmását felhasználja annak érdekében, hogy lehetővé tegye hozzájárulásainak felvételét és felhasználását a Szolgáltatások és a jelen Jogi feltételek által tervezett bármilyen módon.
 • Hozzájárulásai nem hamisak, pontatlanok vagy félrevezetők.
 • Az Ön hozzájárulásai nem kéretlen vagy jogosulatlan hirdetések, promóciós anyagok, piramisjátékok, lánclevelek, spamek, tömeges levelek vagy a kérés egyéb formái.
 • Az Ön hozzájárulásai nem obszcének, erkölcstelenek, szeméremsértőek, mocskosak, erőszakosak, zaklatóak, rágalmazóak, rágalmazók vagy más módon kifogásolhatók (az általunk meghatározottak szerint).
 • Hozzájárulásaid senkit sem tesznek nevetségessé, gúnyolódnak, becsmérelnek, félemlítenek meg vagy bántalmaznak.
 • Az Ön Hozzájárulásait nem használjuk fel más személyek zaklatására vagy fenyegetésére (a jelen kifejezések jogi értelmében), valamint egy adott személy vagy embercsoport elleni erőszak elősegítésére.
 • Az Ön hozzájárulásai nem sértenek semmilyen vonatkozó törvényt, előírást vagy szabályt.
 • Az Ön Hozzájárulásai nem sértik semmilyen harmadik fél adatvédelmi vagy közzétételi jogait.
 • Az Ön Hozzájárulásai nem sértik a gyermekpornográfiára vonatkozó jogszabályokat, és más módon sem védik kiskorúak egészségét vagy jólétét.
 • Az Ön Hozzájárulásai nem tartalmaznak olyan sértő megjegyzéseket, amelyek fajhoz, nemzeti származáshoz, nemhez, szexuális preferenciához vagy fizikai fogyatékossághoz kapcsolódnak.
 • Az Ön Hozzájárulásai más módon nem sértik a jelen Jogi feltételek bármely rendelkezését, illetve nem hivatkoznak olyan anyagra, amely sérti a jelen Jogi feltételek bármely rendelkezését, illetve nem hivatkozik ilyen anyagokra.

A Szolgáltatások bármely, a fentieket sértő használata sérti a jelen Jogi feltételeket, és többek között a Szolgáltatások használatára vonatkozó jogainak megszüntetését vagy felfüggesztését vonhatja maga után.

11. HOZZÁJÁRULÁSI ENGEDÉLY

Azzal, hogy közzéteszi a Szolgáltatások bármely részén a Hozzájárulásait, vagy elérhetővé teszi a Hozzájárulásokat a Szolgáltatásokhoz azáltal, hogy összekapcsolja a Szolgáltatásokból származó fiókját bármely közösségi hálózati fiókjával, Ön automatikusan megadja, kijelenti és szavatolja, hogy joga van korlátlan, korlátlan, visszavonhatatlan, örökös, nem kizárólagos, átruházható, jogdíjmentes, teljes mértékben fizetett, az egész világra kiterjedő jog és licenc az ilyen Hozzájárulások tárolására, felhasználására, másolására, sokszorosítására, nyilvánosságra hozatalára, eladására, viszonteladására, közzétételére, sugárzására, átnevezésére, archiválására, tárolására, gyorsítótárazására, nyilvános előadására, nyilvános megjelenítésére, újraformázására, lefordítására, továbbítására, kivonatára (részben vagy egészben) és terjesztésére (beleértve, korlátozás nélkül, az Ön képét és hangját) bármilyen célból, kereskedelmi, reklám vagy egyéb célból, valamint származékos munkák készítésére, vagy más művekbe beépíteni az ilyen Hozzájárulásokat, és megadni és engedélyezni a fentiek allicencét. A felhasználás és terjesztés bármilyen médiaformátumban és médiacsatornán keresztül történhet.

Ez a licenc minden jelenleg ismert vagy a jövőben kifejlesztendő formára, médiára vagy technológiára vonatkozik, és magában foglalja az Ön nevének, cégnevének és franchise-nevének használatát, valamint az Ön által biztosított védjegyeket, szolgáltatási védjegyeket, kereskedelmi neveket, logókat, valamint személyes és kereskedelmi képeket. Ön lemond minden személyhez fűződő jogáról a Hozzájárulásaival kapcsolatban, és garantálja, hogy a személyhez fűződő jogait egyébként nem érvényesítette a Hozzájárulásaiban.

Nem érvényesítünk semmilyen tulajdonjogot az Ön hozzájárulásai felett. Ön teljes tulajdonjogot tart fenn minden Hozzájárulása, valamint a Hozzájárulásaihoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogok vagy egyéb tulajdonjogok felett. Nem vállalunk felelősséget az Ön által a Szolgáltatások bármely területén megadott Hozzájárulásaiban szereplő nyilatkozatokért vagy nyilatkozatokért. Kizárólag Ön felelős a Szolgáltatásokhoz való Hozzájárulásaiért, és kifejezetten beleegyezik abba, hogy mentesít minket minden felelősség alól, és tartózkodik minden ellenünk irányuló jogi lépéstől a Hozzájárulásaival kapcsolatban.

Jogunkban áll saját kizárólagos belátásunk szerint (1) szerkeszteni, szerkeszteni vagy más módon megváltoztatni bármely Hozzájárulást; (2) a Hozzájárulások újrakategorizálása annak érdekében, hogy megfelelőbb helyeken helyezzék el őket a Szolgáltatásokban; és (3) bármely Hozzájárulást bármikor, bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül előzetesen ellenőrizni vagy törölni. Nem vagyunk kötelesek figyelemmel kísérni hozzájárulásait.

12. AZ ÉRTÉKELÉSEKRE VONATKOZÓ IRÁNYMUTATÁSOK

A Szolgáltatásokban olyan területeket biztosíthatunk Önnek, ahol véleményeket vagy értékeléseket írhat Önnek. Vélemény közzétételekor meg kell felelnie a következő feltételeknek: (1) első kézből származó tapasztalattal kell rendelkeznie az értékelt személlyel/szervezettel kapcsolatban; (2) értékelései nem tartalmazhatnak sértő káromkodást, gyalázkodó, rasszista, sértő vagy gyűlölködő nyelvezetet; (3) értékelései nem tartalmazhatnak valláson, fajon, nemen, nemzeti származáson, életkoron, családi állapoton, szexuális irányultságon vagy fogyatékosságon alapuló diszkriminatív hivatkozásokat; (4) értékelései nem tartalmazhatnak illegális tevékenységre való hivatkozásokat; (5) nem szabad versenytársakkal kapcsolatban állnia, ha negatív értékeléseket tesz közzé; (6) nem szabad következtetéseket levonnia a magatartás jogszerűségét illetően; (7) nem tehet közzé hamis vagy félrevezető állításokat; és (8) nem szervezhet olyan kampányt, amely másokat pozitív vagy negatív értékelések közzétételére ösztönöz.

Saját belátásunk szerint elfogadhatjuk, elutasíthatjuk vagy eltávolíthatjuk az értékeléseket. Egyáltalán nem vagyunk kötelesek szűrni vagy törölni az értékeléseket, még akkor sem, ha bárki kifogásolhatónak vagy pontatlannak tartja az értékeléseket. Az értékeléseket nem támogatjuk és nem feltétlenül képviselik véleményünket vagy bármely leányvállalatunk vagy partnerünk véleményét. Nem vállalunk felelősséget semmilyen felülvizsgálatért vagy bármilyen felülvizsgálatból eredő követelésért, kötelezettségért vagy veszteségért. Az értékelés közzétételével Ön örökös, nem kizárólagos, az egész világra kiterjedő, jogdíjmentes, teljes mértékben kifizetett, átruházható és allicencbe adható jogot és licencet biztosít számunkra az értékeléssel kapcsolatos összes tartalom reprodukálására, módosítására, lefordítására, bármilyen módon történő továbbítására, megjelenítésére, előadására és/vagy terjesztésére.

13. KÖZÖSSÉGI MÉDIA

A Szolgáltatások funkcionalitásának részeként összekapcsolhatja fiókját harmadik fél szolgáltatóknál meglévő online fiókjaival (mindegyik ilyen fiók, "Harmadik fél fiókja") a következők valamelyikével: (1) a Harmadik Fél fiók bejelentkezési adatainak megadása a Szolgáltatásokon keresztül; vagy (2) lehetővé teszi számunkra, hogy hozzáférjünk az Ön Harmadik fél számlájához, amint azt az egyes Harmadik fél fiókjainak Ön általi használatát szabályozó vonatkozó feltételek megengedik. Ön kijelenti és szavatolja, hogy jogosult megosztani velünk Harmadik fél számlájának bejelentkezési adatait és/vagy hozzáférést biztosítani számunkra a Harmadik fél fiókjához anélkül, hogy Ön megsértené az adott Harmadik fél fiók használatát szabályozó feltételeket, és anélkül, hogy bármilyen díjat kellene fizetnünk, vagy a Harmadik fél fiók harmadik fél szolgáltatója által előírt használati korlátozásokat kellene alkalmaznunk. Azzal, hogy hozzáférést biztosít számunkra bármely Harmadik fél fiókjához, Ön tudomásul veszi, hogy (1) elérhetjük, elérhetővé tehetjük és tárolhatjuk (adott esetben) az Ön által a Harmadik fél fiókjában megadott és ott tárolt bármely tartalmat (a "Közösségi hálózati tartalom"), hogy az elérhető legyen a Szolgáltatásokban és azokon keresztül az Ön fiókján keresztül, korlátozás nélkül beleértve a barátlistákat is, és (2) további információkat küldhetünk be és kaphatunk az Ön Harmadik fél fiókjából, amennyiben Ön értesítést kap, amikor összekapcsolja fiókját a Harmadik fél fiókjával. Az Ön által választott Harmadik Fél Fiókoktól függően és az ilyen Harmadik Fél Fiókokban megadott adatvédelmi beállításoknak megfelelően a Harmadik Fél Fiókjaiban Ön által a Harmadik Fél Fiókjaiban közzétett személyazonosításra alkalmas adatok elérhetők lehetnek a Szolgáltatásokban lévő fiókjában és azon keresztül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha egy Harmadik fél fiókja vagy a kapcsolódó szolgáltatás elérhetetlenné válik, vagy az ilyen Harmadik fél fiókjához való hozzáférésünket a harmadik fél szolgáltató megszünteti, akkor előfordulhat, hogy a Közösségi hálózati tartalom a továbbiakban nem lesz elérhető a Szolgáltatásokban és azokon keresztül. Ön bármikor letilthatja a kapcsolatot a Szolgáltatásokban lévő fiókja és a Harmadik fél fiókjai között. KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE, HOGY AZ ÖN HARMADIK FÉL FIÓKJAIHOZ TÁRSÍTOTT HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓKKAL FENNÁLLÓ KAPCSOLATÁT KIZÁRÓLAG AZ ILYEN HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓKKAL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS(OK) SZABÁLYOZZÁK. Nem teszünk erőfeszítéseket arra, hogy bármely Közösségi hálózati tartalmat bármilyen célból felülvizsgáljunk, beleértve, de nem kizárólagosan, a pontosságot, a jogszerűséget vagy a jogbitorlás-mentességet, és nem vállalunk felelősséget semmilyen Közösségi hálózati tartalomért. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy hozzáférhetünk a Harmadik fél fiókjához társított e-mail címjegyzékéhez és a mobileszközén vagy táblagépén tárolt névjegyzékéhez, kizárólag abból a célból, hogy azonosítsuk és tájékoztassuk Önt azokról a kapcsolattartókról, akik szintén regisztráltak a Szolgáltatások használatára. A Szolgáltatások és a Harmadik féli fiókja közötti kapcsolatot deaktiválhatja, ha felveszi velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken vagy a fiókbeállításokon keresztül (ha van ilyen). Megpróbáljuk törölni a szervereinken tárolt minden olyan információt, amelyet ilyen Harmadik fél fiókján keresztül szereztek meg, kivéve a fiókjához társított felhasználónevet és profilképet.

14. HARMADIK FELEK WEBOLDALAI ÉS TARTALMA

A Szolgáltatások tartalmazhatnak (vagy a Webhelyen keresztül elküldhetik Önnek) más webhelyekre mutató hivatkozásokat ("Harmadik felek webhelyei"), valamint cikkeket, fényképeket, szöveget, grafikákat, képeket, terveket, zenét, hangot, videót, információkat, alkalmazásokat, szoftvereket és egyéb tartalmakat vagy elemeket, amelyek harmadik felekhez tartoznak vagy harmadik felektől származnak ("Harmadik fél tartalma"). Az ilyen Harmadik felek webhelyeit és Harmadik felek tartalmait nem vizsgáljuk, figyeljük vagy ellenőrizzük pontosság, megfelelőség vagy teljesség szempontjából, és nem vagyunk felelősek a Szolgáltatásokon keresztül elért Harmadik Fél Webhelyekért vagy a Szolgáltatásokon közzétett, azokon keresztül elérhető vagy onnan telepített Harmadik Fél Tartalmakért, beleértve a Harmadik Fél webhelyeinek vagy a Harmadik Fél webhelyeinek tartalmát, pontosságát, sértő jellegét, véleményét, megbízhatóságát, adatvédelmi gyakorlatát vagy egyéb irányelveit, vagy azokat tartalmazza Tartalom. Bármely Harmadik fél webhelyének vagy bármely Harmadik fél tartalmának beillesztése, linkelése vagy használatának vagy telepítésének engedélyezése nem jelenti azok jóváhagyását vagy jóváhagyását. Ha úgy dönt, hogy elhagyja a Szolgáltatásokat, és hozzáfér a Harmadik felek webhelyeihez, vagy bármilyen Harmadik féltől származó tartalmat használ vagy telepít, ezt saját felelősségére teszi, és tudnia kell, hogy a jelen Jogi feltételek már nem irányadók. Olvassa el minden olyan webhely vonatkozó feltételeit és szabályzatait, beleértve az adatvédelmi és adatgyűjtési gyakorlatokat is, amelyekre a Szolgáltatásokból navigál, vagy a Szolgáltatásokból használt vagy telepített alkalmazásokkal kapcsolatban. A Harmadik felek webhelyein keresztül történő vásárlások más webhelyeken és más vállalatoktól származnak, és semmilyen felelősséget nem vállalunk az ilyen vásárlásokért, amelyek kizárólag Ön és az adott harmadik fél között zajlanak. Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem támogatjuk a Harmadik felek webhelyein kínált termékeket vagy szolgáltatásokat, és Ön ártatlannak tart minket az ilyen termékek vagy szolgáltatások vásárlása által okozott károkkal szemben. Ezenkívül Ön köteles minket felelősségre vonni az Ön által elszenvedett veszteségekért vagy az Önnek okozott károkért, amelyek bármilyen módon kapcsolódnak a Harmadik Felek tartalmához vagy a Harmadik felek webhelyeivel való kapcsolatfelvételhez.

15. SZOLGÁLTATÁSOK KEZELÉSE

Fenntartjuk a jogot, de nem kötelezettséget, hogy: (1) figyelemmel kísérjük a Szolgáltatásokat a jelen Jogi feltételek megsértése szempontjából; (2) megfelelő jogi lépéseket tenni bárki ellen, aki saját belátásunk szerint megsérti a törvényt vagy a jelen Jogi feltételeket, beleértve, de nem kizárólagosan, az ilyen felhasználó jelentését a bűnüldöző hatóságoknak; (3) saját belátásunk szerint és korlátozás nélkül megtagadjuk, korlátozzuk a hozzáférést, korlátozzuk az elérhetőségét, vagy letiltjuk (a technológiailag megvalósítható mértékben) bármely Hozzájárulását vagy annak bármely részét; (4) saját belátásunk szerint és korlátozás nélkül, értesítés vagy felelősség nélkül eltávolítunk vagy más módon letiltunk minden olyan fájlt és tartalmat, amely túl nagy vagy bármilyen módon megterhelő a rendszereink számára; és (5) a Szolgáltatásokat más módon kezeljük oly módon, hogy megvédjük jogainkat és tulajdonunkat, és megkönnyítsük a Szolgáltatások megfelelő működését.

16. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Törődünk az adatvédelemmel és a biztonsággal. Kérjük, olvassa el Adatvédelmi irányelveinket. A Szolgáltatások használatával Ön magára nézve kötelezőnek fogadja el Adatvédelmi szabályzatunkat, amely a jelen Jogi feltételek részét képezi. Felhívjuk figyelmét, hogy a Szolgáltatások az Egyesült Királyságban találhatók. Ha a világ bármely más régiójából fér hozzá a Szolgáltatásokhoz, és a személyes adatok gyűjtésére, felhasználására vagy közzétételére vonatkozó jogszabályok vagy egyéb követelmények eltérnek az Egyesült Királyság alkalmazandó jogszabályaitól, akkor a Szolgáltatások folyamatos használatával Ön az Egyesült Királyságba továbbítja az adatait, és Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait az Egyesült Királyságba továbbítsuk és ott dolgozzuk fel.

17. A DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) KÖZLEMÉNYE ÉS SZABÁLYZATA

Értesítések

Tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonjogait. Ha úgy gondolja, hogy a Szolgáltatásokban vagy azokon keresztül elérhető bármely anyag sérti az Ön tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló szerzői jogokat, kérjük, haladéktalanul értesítse Kijelölt szerzői jogi képviselőnket az alább megadott elérhetőségeken ("Értesítés"). Az Értesítés másolatát elküldjük annak a személynek, aki az Értesítésben szereplő anyagot közzétette vagy tárolta. Felhívjuk figyelmét, hogy a szövetségi törvények értelmében Ön felelősségre vonható a károkért, ha lényeges valótlanságokat tesz egy Értesítésben. Ezért, ha nem biztos abban, hogy a Szolgáltatásokon található vagy azokhoz kapcsolódó anyagok sértik az Ön szerzői jogait, fontolja meg, hogy először ügyvédhez fordul.

Minden Értesítésnek meg kell felelnie a DMCA 17 U.S.C. § 512(c)(3) követelményeinek, és tartalmaznia kell a következő információkat: (1) Az állítólagosan megsértett kizárólagos jog tulajdonosának nevében eljárni jogosult személy fizikai vagy elektronikus aláírása; (2) az állítólagosan megsértett szerzői jogi védelem alatt álló mű azonosítása, vagy ha az Értesítés a Szolgáltatásokon található több szerzői joggal védett műre is vonatkozik, a Szolgáltatásokon található ilyen művek reprezentatív listája; (3) az állítólagosan jogsértő vagy jogsértő tevékenység tárgyát képező anyag azonosítása, amelyet el kell távolítani vagy amelynek hozzáférését le kell tiltani, valamint ésszerűen elegendő információ ahhoz, hogy lehetővé tegye számunkra az anyag megtalálását; (4) ésszerűen elegendő információ ahhoz, hogy kapcsolatba léphessünk a panaszos féllel, például cím, telefonszám, és ha rendelkezésre áll, e-mail cím, amelyen a panaszos féllel kapcsolatba lehet lépni; (5) nyilatkozat arról, hogy a panaszos fél jóhiszeműen úgy véli, hogy az anyag panaszolt módon történő felhasználását a szerzői jog tulajdonosa, képviselője vagy a törvény nem engedélyezte; és (6) nyilatkozat arról, hogy az értesítésben szereplő információk pontosak, és hamis tanúzás terhe mellett arról, hogy a panaszos fél jogosult az állítólagosan megsértett kizárólagos jog tulajdonosának nevében eljárni.

Viszontbejelentés

Ha úgy gondolja, hogy saját, szerzői joggal védett anyagát tévedés vagy téves azonosítás eredményeként eltávolítottuk a Szolgáltatásokból, írásbeli viszontbejelentést küldhet [nekünk/kijelölt szerzői jogi képviselőnknek] az alább megadott elérhetőségeken (a továbbiakban: viszontbejelentés). Ahhoz, hogy a DMCA értelmében hatékony viszontbejelentés legyen, a viszontbejelentésnek lényegében a következőket kell tartalmaznia: (1) az eltávolított vagy letiltott anyag azonosítása, valamint az a hely, ahol az anyag az eltávolítás vagy letiltás előtt megjelent; (2) nyilatkozat arról, hogy elfogadja annak a szövetségi kerületi bíróságnak az illetékességét, amelyben a címe található, vagy ha a címe az Egyesült Államokon kívül található, bármely olyan bírósági körzet joghatóságát, amelyben mi vagyunk; (3) nyilatkozat arról, hogy elfogadja az értesítést benyújtó féltől vagy a fél képviselőjétől a kézbesítést; (4) az Ön neve, címe és telefonszáma; (5) hamis tanúzás terhe mellett tett nyilatkozat arról, hogy Ön jóhiszeműen úgy véli, hogy a kérdéses anyagot tévedés vagy az eltávolítandó vagy letiltandó anyag téves azonosítása miatt távolították el vagy tiltották le; és (6) az Ön fizikai vagy elektronikus aláírása.

Ha érvényes, írásos viszontbejelentést küld nekünk, amely megfelel a fent leírt követelményeknek, visszaállítjuk az eltávolított vagy letiltott anyagot, kivéve, ha először értesítést kapunk az értesítést benyújtó féltől, amely arról tájékoztat minket, hogy az adott fél bírósági keresetet nyújtott be annak érdekében, hogy megakadályozza Önt a kérdéses anyaggal kapcsolatos jogsértő tevékenységben. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha lényegesen hamisan állítja, hogy a letiltott vagy eltávolított tartalmat tévedésből vagy téves azonosítással távolították el, akkor Önt terhelheti a károk, beleértve a költségeket és az ügyvédi díjakat. A hamis viszontbejelentés benyújtása hamis tanúzásnak minősül.

Kijelölt szerzői jogi képviselő

18. IDŐTARTAM ÉS FELMONDÁS

A jelen Jogi feltételek teljes mértékben érvényben és hatályban maradnak a Szolgáltatások használata során. A JELEN JOGI FELTÉTELEK BÁRMELY MÁS RENDELKEZÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL FENNTARTJUK A JOGOT, HOGY SAJÁT BELÁTÁSUNK SZERINT, ÉRTESÍTÉS VAGY FELELŐSSÉG NÉLKÜL MEGTAGADJUK A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST ÉS AZOK HASZNÁLATÁT (BELEÉRTVE BIZONYOS IP-CÍMEK BLOKKOLÁSÁT IS) BÁRMELY SZEMÉLYTŐL BÁRMILYEN OKBÓL VAGY OK NÉLKÜL, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A JELEN JOGI FELTÉTELEKBEN VAGY BÁRMELY ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYBEN VAGY ELŐÍRÁSBAN FOGLALT BÁRMELY KÉPVISELET, GARANCIA VAGY EGYEZSÉG MEGSÉRTÉSÉT. SAJÁT BELÁTÁSUNK SZERINT BÁRMIKOR, FIGYELMEZTETÉS NÉLKÜL MEGSZÜNTETHETJÜK AZ ÖN HASZNÁLATÁT VAGY RÉSZVÉTELÉT A SZOLGÁLTATÁSOKBAN, VAGY TÖRÖLHETJÜK FIÓKJÁT ÉS BÁRMELY OLYAN TARTALMAT VAGY INFORMÁCIÓT, AMELYET ÖN KÖZZÉTETT.

Ha bármilyen okból megszüntetjük vagy felfüggesztjük fiókját, tilos regisztrálnia és új fiókot létrehoznia saját neve, hamis vagy kölcsönvett neve, vagy bármely harmadik fél neve alatt, még akkor is, ha esetleg a harmadik fél nevében jár el. Fiókja megszüntetése vagy felfüggesztése mellett fenntartjuk a jogot a megfelelő jogi lépések megtételére, korlátozás nélkül beleértve a polgári, büntetőjogi és jogsértés megszüntetésére irányuló jogorvoslatot.

19. MÓDOSÍTÁSOK ÉS MEGSZAKÍTÁSOK

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor, bármilyen okból, saját belátásunk szerint, értesítés nélkül megváltoztassuk, módosítsuk vagy eltávolítsuk a Szolgáltatások tartalmát. Nem vagyunk azonban kötelesek frissíteni a Szolgáltatásainkkal kapcsolatos információkat. Fenntartjuk a jogot arra is, hogy a Szolgáltatások egészét vagy egy részét bármikor értesítés nélkül módosítsuk vagy megszüntessük. Nem vállalunk felelősséget sem Önnel, sem harmadik féllel szemben a Szolgáltatások bármilyen módosításáért, árváltozásáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.

Nem tudjuk garantálni, hogy a Szolgáltatások mindig elérhetők lesznek. Előfordulhat, hogy hardver-, szoftver- vagy egyéb problémákat tapasztalunk, vagy karbantartást kell végeznünk a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, ami megszakításokat, késéseket vagy hibákat eredményezhet. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a Szolgáltatásokat bármikor, bármilyen okból az Ön értesítése nélkül megváltoztassuk, felülvizsgáljuk, frissítsük, felfüggesszük vagy más módon módosítsuk. Ön elfogadja, hogy semmilyen felelősséget nem vállalunk semmilyen veszteségért, kárért vagy kellemetlenségért, amelyet az okozott, hogy Ön nem tudja elérni vagy használni a Szolgáltatásokat a Szolgáltatások leállása vagy megszüntetése során. A jelen Jogi feltételek egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy kötelezne minket a Szolgáltatások karbantartására és támogatására, illetve az azokkal kapcsolatos javítások, frissítések vagy kiadások biztosítására.

20. IRÁNYADÓ JOG

A jelen Jogi Feltételekre Anglia törvényei vonatkoznak és értelmezik azokat, és kifejezetten alkalmazzák az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezményét. Ha szokásos tartózkodási helye az EU-ban, az USA-ban vagy az egyezményben részes másik 62 ország bármelyikében van, akkor Ön emellett a lakóhelye szerinti ország kötelező jogszabályi rendelkezései által biztosított védelemmel is rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy Ön igényt tarthat fogyasztóvédelmi jogainak védelmére a jelen Jogi feltételekkel kapcsolatban Angliában vagy az egyezményben részes bármely országban, ahol lakik.

21. VITARENDEZÉS

Kötelező választottbíráskodás

Ha Ön az Európai Unió lakosa, a jelen Jogi feltételekből eredő vagy azokkal kapcsolatos vitákat a strasbourgi székhelyű Európai Választottbírósági Központ részét képező Európai Választottbíróság választottbírósági és belső szabályzatával összhangban kijelölt választottbíró rendezi. Az ilyen választottbírósági eljárás helyszíne Anglia. Az eljárás elsődleges nyelve az angol. Ezen eljárásokra Anglia joga az irányadó.

Ha Ön az Egyesült Államok lakosa, a vitákat választottbíróság útján kell rendezni az Egyesült Államokban. Ezen eljárásokra az irányadó jog az USA joga.

Bármely más ország lakosai számára, a választottbírósági helyszín és eljárások megegyeznek az Európai Unió lakosaira vonatkozó előírásokkal.

Korlátozások

A Felek megállapodnak abban, hogy bármely választottbírósági eljárás a Felek közötti egyedi Vitára korlátozódik. A törvény által megengedett legteljesebb mértékben, (a) semmilyen választottbírósági eljárás nem kapcsolható össze semmilyen más eljárással; (b) nincs jog vagy felhatalmazás arra, hogy bármely Jogvitát csoportos kereset alapján döntsenek el, vagy csoportos kereseti eljárást alkalmazzanak; és (c) nincs jog vagy felhatalmazás arra, hogy bármely Jogvitát állítólagos képviseleti minőségben indítsanak a nyilvánosság vagy bármely más személy nevében.

Kivételek a választottbíráskodás alól

A Felek megállapodnak abban, hogy a következő Jogvitákra nem vonatkoznak a kötelező érvényű választottbíráskodásra vonatkozó fenti rendelkezések: (a) bármely Fél szellemi tulajdonjogának érvényesítésére vagy védelmére, illetve érvényességével kapcsolatos Jogviták; (b) lopással, kalózkodással, a magánélet megsértésével vagy jogosulatlan használattal kapcsolatos állításokkal kapcsolatos vagy azokból eredő bármely Jogvita; és (c) a jogsértés megszüntetésére irányuló bármely igény. Ha ez a rendelkezés jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor egyik Fél sem dönthet úgy, hogy választottbíróság elé viszi a jelen rendelkezés jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak ítélt része alá tartozó Jogvitákat, és az ilyen Jogvitát a fent felsorolt bíróságokon belül illetékes bíróság dönti el, és a Felek megállapodnak abban, hogy alávetik magukat e bíróság személyes joghatóságának.

22. KORREKCIÓK

A Szolgáltatásokban lehetnek olyan információk, amelyek tipográfiai hibákat, pontatlanságokat vagy kihagyásokat tartalmaznak, beleértve a leírásokat, az árakat, az elérhetőséget és számos egyéb információt. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül kijavítsunk bármilyen hibát, pontatlanságot vagy kihagyást, és megváltoztassuk vagy frissítsük a Szolgáltatásokon található információkat.

23. JOGI NYILATKOZAT

A SZOLGÁLTATÁSOKAT ADOTT ÁLLAPOTBAN ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS SZERINT BIZTOSÍTJUK. ÖN ELFOGADJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOKAT KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁRUNK MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT A SZOLGÁLTATÁSOKKAL ÉS AZOK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁKAT. NEM VÁLLALUNK GARANCIÁT VAGY NYILATKOZATOT A SZOLGÁLTATÁSOK TARTALMÁNAK VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BÁRMELY WEBHELY VAGY MOBILALKALMAZÁS TARTALMÁNAK PONTOSSÁGÁÉRT VAGY TELJESSÉGÉÉRT, ÉS NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET VAGY FELELŐSSÉGET (1) A TARTALOM ÉS AZ ANYAGOK HIBÁIÉRT, TÉVEDÉSEIÉRT VAGY PONTATLANSÁGAIÉRT, (2) SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT, BÁRMILYEN TERMÉSZETŰ, A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBŐL ÉS AZOK HASZNÁLATÁBÓL ERED, (3) BIZTONSÁGOS SZERVEREINKHEZ ÉS/VAGY AZ AZOKBAN TÁROLT SZEMÉLYES ÉS/VAGY PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉS VAGY AZOK JOGOSULATLAN HASZNÁLATA, (4) A SZOLGÁLTATÁSOKBA VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKBÓL TÖRTÉNŐ ÁTVITEL BÁRMILYEN MEGSZAKÍTÁSA VAGY MEGSZÜNTETÉSE, (5) BÁRMILYEN PROGRAMHIBA, VÍRUS, TRÓJAI FALOVAK VAGY HASONLÓK, AMELYEKET BÁRMELY HARMADIK FÉL TOVÁBBÍTHAT A SZOLGÁLTATÁSOKBA VAGY AZOKON KERESZTÜL, ÉS/VAGY (6) BÁRMELY TARTALOMBAN ÉS ANYAGBAN ELŐFORDULÓ HIBA VAGY MULASZTÁS, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL KÖZZÉTETT, TOVÁBBÍTOTT VAGY MÁS MÓDON ELÉRHETŐVÉ TETT TARTALOM HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ BÁRMILYEN VESZTESÉG VAGY KÁR. NEM GARANTÁLJUK, NEM TÁMOGATJUK ÉS NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN TERMÉKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÉRT, AMELYET HARMADIK FÉL HIRDET VAGY KÍNÁL A SZOLGÁLTATÁSOKON, BÁRMELY HIPERHIVATKOZOTT WEBHELYEN VAGY BÁRMELY BANNERBEN VAGY MÁS HIRDETÉSBEN SZEREPLŐ WEBHELYEN VAGY MOBILALKALMAZÁSON KERESZTÜL, ÉS SEMMILYEN MÓDON NEM LESZÜNK RÉSZESEI VAGY FELELŐSEK AZ ÖN ÉS BÁRMELY HARMADIK FÉL TERMÉK- VAGY SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÓ KÖZÖTTI TRANZAKCIÓ NYOMON KÖVETÉSÉÉRT. MINT EGY TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS BÁRMILYEN MÉDIUMON KERESZTÜL VAGY BÁRMILYEN KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSAKOR, A LEGJOBB BELÁTÁSA SZERINT KELL ELJÁRNIA, ÉS ADOTT ESETBEN KÖRÜLTEKINTŐEN KELL ELJÁRNIA.

24. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

SEM MI, SEM IGAZGATÓINK, ALKALMAZOTTAINK VAGY ÜGYNÖKEINK SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET ÖNNEL VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉLLEL SZEMBEN SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, PÉLDAÉRTÉKŰ, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRÉRT, BELEÉRTVE AZ ELMARADT HASZNOT, AZ ELMARADT BEVÉTELT, AZ ADATVESZTÉST VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ EGYÉB KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA TÁJÉKOZTATTAK MINKET AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. TEKINTET NÉLKÜL A JELEN DOKUMENTUMBAN FOGLALT BÁRMELY ELLENKEZŐ ÉRTELMŰ RENDELKEZÉSRE, AZ ÖNNEL SZEMBENI FELELŐSSÉGÜNK BÁRMILYEN OKBÓL ÉS A KERESET FORMÁJÁTÓL FÜGGETLENÜL MINDENKOR AZ ÖN ÁLTAL NEKÜNK KIFIZETETT ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK, HA VAN ILYEN, A KERESETI JOGALAP FELMERÜLÉSÉT MEGELŐZŐ HAT (6) HÓNAPOS IDŐSZAKBAN. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK BIZONYOS ÁLLAMI TÖRVÉNYEI ÉS NEMZETKÖZI JOGSZABÁLYAI NEM TESZIK LEHETŐVÉ A HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK KORLÁTOZÁSÁT, ILLETVE BIZONYOS KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. HA EZEK A TÖRVÉNYEK VONATKOZNAK ÖNRE, ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI FELELŐSSÉGKIZÁRÁSOK VAGY KORLÁTOZÁSOK NÉMELYIKE VAGY MINDEGYIKE NEM VONATKOZIK ÖNRE, ÉS ÖNNEK TOVÁBBI JOGAI LEHETNEK.

25. KÁRTALANÍTÁS

Ön vállalja, hogy megvéd, kártalanít és mentesít minket, beleértve leányvállalatainkat, kapcsolt vállalkozásainkat és minden tisztségviselőnket, ügynökünket, partnerünket és alkalmazottunkat minden veszteséggel, kárral, felelősséggel, követeléssel vagy igénnyel szemben, beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat és kiadásokat is, amelyeket bármely harmadik fél a következők miatt vagy azokból ered: (1) az Ön hozzájárulásai; (2) a Szolgáltatások használata; (3) a jelen Jogi feltételek megsértése; (4) a jelen Jogi feltételekben meghatározott nyilatkozatainak és garanciáinak bármilyen megsértése; (5) harmadik fél jogainak Ön általi megsértése, beleértve, de nem kizárólagosan a szellemi tulajdonjogokat; vagy (6) bármilyen nyíltan káros cselekedet a Szolgáltatások bármely más felhasználójával szemben, akivel Ön a Szolgáltatásokon keresztül kapcsolatba lépett. A fentiek ellenére fenntartjuk a jogot, hogy az Ön költségére kizárólagos védelmet és irányítást vállaljunk minden olyan ügyben, amelyért Önnek kártalanítania kell minket, és Ön vállalja, hogy az Ön költségén együttműködik az ilyen követelések védelmében. Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy értesítsük Önt minden olyan követelésről, intézkedésről vagy eljárásról, amely a jelen kártalanítás tárgyát képezi, amint tudomást szerez róla.

26. FELHASZNÁLÓI ADATOK

Bizonyos adatokat, amelyeket Ön a Szolgáltatásoknak továbbít, a Szolgáltatások teljesítményének kezelése céljából tárolunk, valamint a Szolgáltatások Ön általi használatával kapcsolatos adatokat. Bár rendszeresen készítünk rutinszerű biztonsági mentést az adatokról, kizárólag Ön felelős minden olyan adatért, amelyet továbbít, vagy amely a Szolgáltatások használatával végzett bármely tevékenységhez kapcsolódik. Ön elfogadja, hogy nem tartozunk felelősséggel Ön felé az ilyen adatok elvesztéséért vagy sérüléséért, és ezennel lemond minden olyan jogáról, amely az ilyen adatok elvesztéséből vagy sérüléséből ered.

27. ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ, TRANZAKCIÓK ÉS ALÁÍRÁSOK

A Szolgáltatások látogatása, e-mailek küldése és online űrlapok kitöltése elektronikus kommunikációnak minősül. Ön hozzájárul az elektronikus kommunikáció fogadásához, és elfogadja, hogy minden megállapodás, értesítés, közzététel és egyéb kommunikáció, amelyet elektronikusan, e-mailben és a Szolgáltatásokon keresztül nyújtunk Önnek, megfelel az ilyen kommunikáció írásbeli formájára vonatkozó jogi követelményeknek. ÖN EZENNEL ELFOGADJA AZ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSOK, SZERZŐDÉSEK, MEGRENDELÉSEK ÉS EGYÉB NYILVÁNTARTÁSOK HASZNÁLATÁT, VALAMINT AZ ÉRTESÍTÉSEK, SZABÁLYZATOK ÉS AZ ÁLTALUNK KEZDEMÉNYEZETT VAGY BEFEJEZETT TRANZAKCIÓKRÓL SZÓLÓ NYILVÁNTARTÁSOK ELEKTRONIKUS KÉZBESÍTÉSÉT, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL. Ön ezennel lemond bármely joghatóság bármely törvénye, rendelete, szabálya, rendelete vagy egyéb törvénye szerinti jogáról vagy követelményéről, amely megköveteli az eredeti aláírást vagy a nem elektronikus nyilvántartások átadását vagy megőrzését, vagy az elektronikus eszközöktől eltérő módon történő kifizetésekről vagy jóváírásokról.

28. KALIFORNIAI FELHASZNÁLÓK ÉS LAKOSOK

Ha bármely velünk kapcsolatos panaszt nem sikerül kielégítően megoldani, írásban kapcsolatba léphet a Kaliforniai Fogyasztóvédelmi Minisztérium Fogyasztói Szolgáltatások Osztályának Panaszkezelő Egységével a következő címen: 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 vagy telefonon a (800) 952-5210 vagy a (916) 445-1254 telefonszámon.

29. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A jelen Jogi feltételek és az általunk a Szolgáltatásokon vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatban közzétett irányelvek vagy működési szabályok alkotják a teljes megállapodást és egyetértést Ön és közöttünk. A jelen Jogi feltételekben foglalt bármely jog vagy rendelkezés gyakorlásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem minősül az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondásnak. Ezek a Jogi feltételek a törvény által megengedett legteljesebb mértékben működnek. Jogainkat és kötelezettségeinket bármikor átruházhatjuk másokra. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért, kárért, késedelemért vagy cselekvés elmulasztásáért, amelyet ésszerű ellenőrzésünkön kívül eső okok okoznak. Ha a jelen Jogi feltételek bármely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része jogellenesnek, semmisnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, az adott rendelkezést vagy annak egy részét a jelen Jogi feltételektől elválaszthatónak kell tekinteni, és ez nem befolyásolja a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát. Ön és köztünk nem jön létre vegyesvállalati, partnerségi, foglalkoztatási vagy ügynöki kapcsolat a jelen Jogi feltételek vagy a Szolgáltatások használatának eredményeként. Ön elfogadja, hogy a jelen Jogi feltételek nem értelmezhetők ellenünk annak alapján, hogy elkészítették őket. Ön ezennel lemond minden olyan védekezésről, amely a jelen Jogi feltételek elektronikus formáján és a felek aláírásának hiányán alapul a jelen Jogi feltételek végrehajtásához.

30. KAPCSOLAT

A Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok megoldása vagy a Szolgáltatások használatával kapcsolatos további információk fogadása érdekében kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen:

{Aadmidlo}

+36 1 433 2609

[email protected]